Safari i Afrika

Lerig väg på Safari i TanzaniaOrdet Safari är ett låneord från Swahili som rakt översatt betyder resa. Ordet Safari var tidigare förknippat med jaktexpeditioner i den afrikanska bushen. Numera förknippas dock ordet med att man åker runt i en jeep i en afrikansk nationalpark och tittar, samt fotograferar djur. För att åka på safari så kräver trängen i Tanzanias nationalparker 4 hjuls drivna jeepar av typen Toyota Land Cruisers eller Land Rover Defenders. Inne i safariområdena så är det inga riktiga vägar, utan man har skrapat upp vägar direkt ur leran och jorden. Dessa vägar tenderar att vara väldigt dammiga under torrperioden och leriga och hala under regnperioden, vilket gör vissa områden onåbara under regnperioden.

 

Dammig väg på Safari i TanzaniaNär man planerar sina körsträckor så tittar man inte på antal kilometer, utan vilken väg kvalité årstiden erbjuder. Asfaltsvägen från Arusha fram till Ngorongorokratern, som även är entrén till Serengeti håller väldigt hög standard och man tillryggalägger sträckan relativt enkelt. Dock får du räkna med att när du kör inne på Serengeti och övriga Nationalparker så är vägen guppig och ojämn, vilket gör att det kan vara relativt ansträngande ifall du har en dålig rygg. Men det överväggs av äventyret att få se de otroliga mängder djur som finns kvar i Norra Tanzania.