Klimatet i Tanzania

Vädret i Arusha just nu!
Vädret på Zanzibar just nu!

Stort moln över TarangireKlimatzonerna i Tanzania varierar med höjden över havet: vid kusten och kring sjöarna är klimatet hett och fuktigt, tropiskt. I mellanområdet som i viss mån lider av torka är det hett och torrt, uppe på höglandsplatån är det något svalare och torrare, medan det i bergens tundrazoner blir betydligt kallare.

Den stora temperaturvariationen i landet följer i stort sett höjdkurvorna. Medeltemperaturen i december i staden Dar es Salaam som ligger vid kusten är 27 grader medan den är bara 20 grader i staden Arusha som ligger på 1 300 meters höjd över havet.

Årstiderna i Tanzania kan delas in i två torra och två regniga perioder. Särskilt i de östra delarna av landet och längs kusten varierar emellertid vädret enligt monsunvindarna på Indiska oceanen. Nordostpassaden (kaskazi) och sydostpassaden (kusi) för med sig fukt och regn från havet, men i vilket skede vindarnas fukthalt blir till regndroppar bestäms av den intertropiska konvergenszonen (ITCZ) som påverkar hela Östafrika i öst-västlig riktning. Det är i den här zonen luftmassor från olika håll möts och förs samman.

Ungefärligt klimat i Arusha
Soligt
Soligt
Soligt
Regn
Regn
Soligt
Soligt
Soligt
Soligt
Regn
Regn
Soligt
Jan
Feb
Mars
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
28°C
28°C
27°C
25°C
22°C
21°C
20°C
22°C
24°C
26°C
27°C
27°C
Varmperiod
Långa regnen
Torr period
Korta regnen
Varm period

De långvariga regnen (masika) räcker vanligen från mars till maj. De kortvariga regnen (mvuli) räcker bara omkring en månad och infaller vanligen i oktober, november eller december. Regnmängderna varierar en hel del från år till år men är trots variationen den faktor som anger rytmen i naturens kretslopp.

På savannen i Tanzania varierar regnmängden mellan 200 och 1 200 millimeter per år, medan det i bergen kan regna 1 500-2 500 millimeter per år. Den gröna och grönskande period som kan liknas vid våran sommar infaller i Tanzania ungefär mellan mars och juni. Torrperioden som kan liknas vid vinter, är perioden då allt torkar och vissnar. Under den torra perioden mellan juli och oktober vilar sig naturen.